خدمات

ثبت سریع دامنه

اسم دامنه خود را پیدا کنید

.ir

18،000 تومان

.com

380،000 تومان

.info

530،000 تومان

.net

500،000 تومان

.org

500،000 تومان

.aero

2،900،000 تومان

.de

3،000،000 تومان

.biz

3،000،000 تومان

پلن ها و قیمت ها

بسته 1

رایگان

همیشگی

هتزنر آلمان

دایرکت ادمین 

ضد دیداس

بهره گيری از تكنولوژی SSD جهت افزايش سرعت

تحویل پس از تایید مسئول فنی

بدون php

بسته 2

99000تومان/

سالیانه

فضا : 100مگابایت

هتزنر آلمان

دایرکت ادمین

ضد دیداس

امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)

سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها

بهره گيری از تكنولوژی SSD جهت افزايش سرعت

انتقال رايگان از ساير شركت ها

تحویل بلافاصله پس از پرداخت

امکان تغییر نسخه php به نسخه های5.6 - 7.0 - 7.3 - 7.4 - 8.0

بسته 3

99000تومان/

سالیانه

فضا : 200مگابایت

هتزنر آلمان

دایرکت ادمین

ضد دیداس

امکان نصب نرم افزارهای نال و کرک شده (وارز)

سازگاری بسیار بالا با درگاههای پرداخت بانکها

بهره گيری از تكنولوژی SSD جهت افزايش سرعت

انتقال رايگان از ساير شركت ها

تحویل بلافاصله پس از پرداخت

امکان تغییر نسخه php به نسخه های5.6 - 7.0 - 7.3 - 7.4 - 8.0

نظرات کاربران